Správa financí chudého studenta

Jelikož jsem se dostal do sociální t?ídy chudého studentsva (a v Anglii je draho, takže je ?lov?k najednou ješt? o hodn? chudší), získal jsem pot?ebu mít dobrý p?ehled toho za co kdy utrácím, abych p?ípadn? mohl tyto výdaje zmenšovat anebo alespo? tušit, kam zmizely všechny prachy ;)

No a tak jsem si za?al zapisovat svoje výdaje do tabulky v Numbers (pro neznalé: obdoba Excelu, dle mého názoru asi tak tisíckrát lepší). Moje tabulka m?la následující jednoduchou strukturu: datum, cena, název, komentá?. Do ní jsem si za?al zapisovat všechny svoje výdaje.

Problémy

Ze za?átku (první týden ;) jsem si výdaje pe?liv? zapisoval, potom se ale za?aly objevovat n?které problémy mého ?ešení. Prvním z nich bylo, že doba, kterou mi trvalo otev?ít Numbers, v Recent Items najít soubor expenses a pak p?idat další ?ádek do tabulky a vyplnit ho bylo n?co co mi zabralo dost ?asu a tudíž se mi do toho moc necht?lo. Druhý problém byl, že se záznamy za?aly rychle plnit a za?alo to být docela nep?ehledné. A za t?etí bylo t?žké takto získaná data n?jak smyslupln? analyzovat, tzn. mít nap?íklad výdaje po m?síci, prům?rné m?sí?ní výdaje, výdaje set?íd?né podle typu apod. Tohle by se z?ejm? dalo vy?ešit n?jakou databází, ale MS Access na moji platformu není a FileMaker mi p?ijde jako ješt? horší než Numbers z důvodů 1 a 2. A z n??im se patlat na p?íkazovém ?ádku se mi necht?lo (a la zapisovat to do sqlite databáze).

Dále jsem zkoušel různé finan?ní softwary (nap?. Quicken), ale p?išlo mi to všechno n?jaké složité. Já jsem pot?eboval n?co rychlého a jednoduchého.

?ešení

Nevím jak se to stalo, ale n?jak jsem se rozhodl to vzít do vlastních rukou a vytvo?il jsem aplikaci Expenses, která ?eší všechny moje nastolené problémy. A tímto jsem se rozhodl, že se s vámi o ní tímto pod?lím.

Aplikace má t?i pohledy. V prvním, který uvidíte hned po spušt?ní můžete snadno p?idat další položku. V druhém uvidíte tabulku zobrazující všechny položky za stávající m?síc. Zde je možné položku m?nit. Tip: když máte ozna?enou položku v této tabulce a stisknete Control-Backspace, tak tím položku smažete. Dole jasn? vidíte kolik jste celkov? za tento m?síc utratili a kolik je vaše prům?rná m?sí?ní útrata. V t?etím pohledu vidíte p?ehledné grafy, které Vám ukažou, co se stalo z vašima p?nezma.

Pohled 1 Pohled 2 Pohled 3

Tento program je multiplatformní, ale vyžaduje mít nainstalované Adobe AIR. Na této stránce si aplikaci můžete rychle nainstalovat. Nebo Direct Download (vyžaduje mít již p?edinstalováno AIR).

3 komentáře k článku “Správa financí chudého studenta”

 1. David říká:

  Jooo hezká aplikace…a co příjmy…a pak výsledný rozdíl :) to jediné mi tam trochu chybí…myslím, že i na tak jednoduchou aplikaci by se to tam hodilo :)

 2. kopomir říká:

  <texy>Pár útržků z diskuze na Facebooku:

  Paul Hudson:

  […]Jak rika David, prijmy by se mohly hodit, pokud z toho chces udelat full-fledged money-movement tracking application.
  Co takhle udelat z toho widget, to by taky mohlo byt husty, jeste rychleji pristupny, i kdyz by tim padla podpora pro Windows ;)

  David:

  […] dva mí spolubydlící mají živnosťák a sou neschopní co se týče tohodle a myslím, že tohle je na ně dost easy :D

  Jakub (já):

  já jsem o tom přemýšlel o těch příjmech… a rozhodl jsem se je tam nedat ze dvou důvodů. Za prvý jsem to napsal primárně pro sebe a jelikož kloudně žádný příjmy nemám, tak je to celkem zbytečná práce a za druhý jsem se to snažil udělat co nejjednoduší na používání, tzn. další kolonka mi přišla celkem na obtíž. Možná v další verzi ;)

  Hm widget je zajímavej nápad… Možná co by se dalo udělat je pro Mac usery widget jen na přidávání, pak zpráva a analýza by byly v tý aplikaci…

 3. Hana Šnajdrová říká:

  Hezký den,

  dovoluji si Vás oslovit s žádostí o spolupráci v souvislosti s realizací projektu Klíče pro život.
  Jedním z cílů projektu je podpora informačního systému pro mládež a informovanost mládeže, především studentů o aktuálním dění v informačních centrech pro mládež, školách,…v České republice.

  Velmi mě zaujal váš článek a program o sledování financí „Chudého studenta“. V rámci projeku Klíče.. je vydáván elektronický časopis REMIX, určený právě studentům. Stěžejním tématem pro příští měsíc (v redakci tedy aktuálně) jsou finance studentů. Ráda bych vás proto požádala o malý korespondenční rozhovor. Pokud by bylo možné ráda bych se s vámi předem spojila telefonicky.
  Předem děkuji za odpověď,
  s pozdravem
  Hana Šnajdrová, krajská koordinátorka – redaktorka,
  hana.snajdrova­@nidm.cz, krdmk@seznam.cz, tel. 776204962

Zanechte komentář

Abyste mohl komentovat, musíte se přihlásit.