When Is Good

When Is Good je praktická webová utilitka sloužící k tomu, že s ní lze snadn?ji plánovat termínované akce s v?tsí skupinou lidí. Znáte to, p?t lidí co mají málo ?asu se musí n?kdy sejít – a te? se ?eší kdy. Pomocí When Is Good, se prost? každému pošle odkaz a on tam nakliká ?asy kdy může. Organizátorovi akce se pak prost? objeví výsldené možné ?asy.

Výhody:

  • Obešla se nutnost registrace a následného p?ihlašování uživatelů. To pokládám za velké plus, jelikož to hodn? usnad?uje p?ístup k aplikaci.
  • Jednoduché ovládání, ale s pokro?ilejšíma možnostma pod kapotou
  • Opravdu praktický nástroj využívající hlavn? dobrého nápadu.

Nevýhody:

  • Aplikace by cht?la trochu ješt? zkrášlit, n?která tla?ítka působí pon?ku ošunt?le.

Zanechte komentář

Abyste mohl komentovat, musíte se přihlásit.