SestraVede.cz

Sociálni fond CR Evropská Unie Radnice Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
Realizátor projektu: Centrum Dohody

Klíčové aktivity realizace:

  1. Zahraniční školení lektoru CD
  2. Příprava programu
  3. Pilotní projekt
  4. Tvorba manuálu k dalšímu školení
  5. Vyhodnocení projektu a propagace
© Centrum Dohody 2006

Tato stránka je v archívu. Její účel je pouze demonstorvat práci majitele těchto stránek a veškeré informace na nich obsažené již nemusí mít platnost.

This page is in the archive. It's sole purpose is to demonstrate the work of the owner of these pages. Any information contained herein may be obsolete.