SestraVede.cz

Sociálni fond CR Evropská Unie Radnice Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
Realizátor projektu: Centrum Dohody

Program projektu „Management zaměřený na pacienta”

Šestidenní interaktivní školení pro zdravotní sestry

Cílem projektu je rozvoj manažerských dovedností zdravotních sester s důrazem na uspokojování potřeb pacienta a proklientský přístup.

Tématické okruhy:

VEDENÍ A MANAGEMENT

OSOBNOSTNÍ A PROFESIONÁLNÍ ROZVOJ

ROZVOJ A MOTIVACE PODŘÍZENÝCH

KOMUNIKACE

VEDENÍ TÝMŮ

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A NÁSTROJE

© Centrum Dohody 2006

Tato stránka je v archívu. Její účel je pouze demonstorvat práci majitele těchto stránek a veškeré informace na nich obsažené již nemusí mít platnost.

This page is in the archive. It's sole purpose is to demonstrate the work of the owner of these pages. Any information contained herein may be obsolete.