SestraVede.cz

Sociálni fond CR Evropská Unie Radnice Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
Realizátor projektu: Centrum Dohody

Lektoři a konzultanti společnosti Centrum dohody, s.r.o.

Všichni lektoři absolvovali komplexní trénink manažerských dovedností ve zdravotnictví na Postgraduálním zdravotnickém institutu (Peninsula Postgraduate Health Institute) v Exeteru ve Velké Británii.

PhDr. Alice Hamplová

Je klinická psycholožka s praxí na psychiatrickém a onkologickém oddělení, v hospici a s drogově závislými. Pracovala několik let v USA. Nyní se již osmým rokem zabývá tvorbou a realizací školicích programů v oblasti komunikačních a manažerských dovedností pro zdravotní sestry a lékaře všech oborů. Má bohaté manažerské zkušenosti, je ředitelkou společnosti.

Mgr. Jana Wills

Vystudovala střední zdravotnickou školu a následně filozofickou fakultu UK. Má praxi ve zdravotnictví, pracovala i jako supervizor na lince důvěry apod. V součastné době se specializuje na školení a konzultace v oblasti managementu a komunikace. Vytvořila a realizovala řadu školicích programů pro lékaře a sestry, zejména nefrologických a onkologických oborů.

Mgr. Jindřich Kalina

Je absolventem divadelní akademie múzických umění v oboru herectví. Ve společnosti CD pracuje jako lektor a konzultant se zaměřením na prezentační dovednosti, rétoriku a oblasti prevence stresu.

Mgr. Marie Rumlenová

Vystudovala filosofickou fakultu UK. Specializuje se na školení komunikačních a manažerských dovedností a asertivního jednání.

Lukáš Rumlena

Specializuje se zejména na oblast time managementu, emočního managementu, asertivity. V oblasti zdravotnictví realizoval řadu školení pro zdravotní sestry i lékaře.

Mgr. Klára Čandová

V oblasti zdravotnictví se věnuje řízení vzdělávacích projektů (i mezinárodních), personálních i organizačních auditů a konzultacím pro vedoucí pracovníky.

RNDr. Štěpán Tichý

Absolvoval přírodovědeckou a filozofickou fakultu UK. Má dlouhodobou pedagogickou zkušenost. Jako lektor se specializuje se na komunikaci, management a plánování.

Ing. Jozef Rebeťák, PhD

Senior konzultant a lektor, specializuje se na školení manažerských dovedností a je v tomto oboru jedním z předních odborníků v Evropě. Pracuje s britským modelem adaptovaným na české poměry.

© Centrum Dohody 2006

Tato stránka je v archívu. Její účel je pouze demonstorvat práci majitele těchto stránek a veškeré informace na nich obsažené již nemusí mít platnost.

This page is in the archive. It's sole purpose is to demonstrate the work of the owner of these pages. Any information contained herein may be obsolete.