SestraVede.cz

Sociálni fond CR Evropská Unie Radnice Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
Realizátor projektu: Centrum Dohody

Centrum dohody

Centrum dohody je konzultační a školicí společnost. Sdružuje odborníky z oblasti psychologie, pedagogiky, managementu, řízení lidských zdrojů, zdravotnictví a školství. Na českém trhu působí již od roku 1996. Společnost se zaměřuje, mimo jiné, na školení v oblasti zdravotnictví. Školeními Centra dohody v oblasti komunikace, managementu, jednání s pacienty prošlo již více než 1000 lékařů a sester. Mezi účastníky školení patří např. lékaři a sestry, včetně vedoucích pracovníků z pražských zdravotnických zařízení jako je VFN Praha, FN Motol, Ústav hematologie a krevní transfůze, Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského; Koordinační středisko transplantací, Nemocnice Na Homolce a další zdravotnická zařízení v Praze i v celé ČR.

© Centrum Dohody 2006

Tato stránka je v archívu. Její účel je pouze demonstorvat práci majitele těchto stránek a veškeré informace na nich obsažené již nemusí mít platnost.

This page is in the archive. It's sole purpose is to demonstrate the work of the owner of these pages. Any information contained herein may be obsolete.