SestraVede.cz

Sociálni fond CR Evropská Unie Radnice Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
Realizátor projektu: Centrum Dohody

Vítejte na webových stránkách

Vítejte na webových stránkách určených hlavně zdravotním sestrám, které mají zájem o další vzdělávání v oblasti manažerských dovedností a vedení týmů. Na těchto stránkách najdete všechny informace o projektu realizovaném společností Centrum Dohody s. r. o. a spolufinancovaném Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Cílem projektu je vytvoření nového školicího programu pro zdravotní sestry pracující v nemocnicích. Během pilotních kurzů bude proškoleno padesát sester ve vedoucích pozicích v oblastech jako jsou manažerské a komunikační dovednosti, vedení týmu či motivace a rozvoj podřízených (více viz program kurzů). Finálním produktem bude vysoce specializovaný a prakticky orientovaný program vhodný pro školení sester ve vedoucích pozicích.


Aktuálně

Prezentační akce projektu

V měsíci říjnu projekt rozvoje dalšího vzdělávání zdravotních sester „Management zaměřený na pacienta“ končí. Jeho výstupem je komplexní vzdělávací program s názvem „Management zaměřený na pacienta“ zaměřený na rozvoj dovedností zdravotních sester pracujících na vedoucích pozicích. Ve čtvrtek 18.října 2007 od 13 do 15 hodin bude ve školicích prostorách společnosti Centrum dohody s. r. o. uskutečněna prezentační akce celého projektu. Cílem tohoto setkání představení projektu a jeho výstupů, zkušenosti účastníků a hodnocení přínosu a diskuze nad možnostmi dalšího rozšiřování projektu. Na prezentační akci jsou srdečně zváni absolventi našich pilotních kurzů, členové managementů nemocnic, představitelé tisku a zástupci farmaceutických firem. Více informací najdete v pozvánce, kde stažení zde nebo kontaktujte manažerku projektu Kláru Čandovou .

Termíny pilotních školení

Pilotní kurzy na všechny termíny, včetně posledního šestého pilotního kurzu, jsou již obsazeny.

Z přihlášených účastníků, kteří se z kapacitních důvodů na kurzy nedostali, vytváříme databázi zájemců o kurz. V případě organizace dalších kurzů pak budeme všechny zájemce kontaktovat. Pokud chcete být zařazeni do databáze zájemců o školení kurzu manažerských dovedností pro vedoucí zdravotní sestry, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese: klara.candova (at) centrum­dohody.com.

Průběh pilotních školení

V první polovině tohoto roku se uskutečnilo celkem 5 šestidenních pilotních kurzů. Projektu se zúčastnilo celkem 74 vedoucích zdravotních sester (staničních i vrchních)z devíti pražských nemocnic. Školení byla úspěšná a účastníky velmi kladně hodnocena. Více informací o hodnocení pilotních kurzů »

© Centrum Dohody 2006

Tato stránka je v archívu. Její účel je pouze demonstorvat práci majitele těchto stránek a veškeré informace na nich obsažené již nemusí mít platnost.

This page is in the archive. It's sole purpose is to demonstrate the work of the owner of these pages. Any information contained herein may be obsolete.